Archiwum miesiąca: kwiecień 2022

Pomnik Mikołaja Kopernika

Pomnik Mikołaja Kopernika na Krakowskim Przedmieściu to jeden z symboli Warszawy. Został on stworzony przez duńskiego rzeźbiarza Bertela Thorvaldsena i odsłonięty w 1830 roku. Prawie trzymetrowy posąg z brązu przedstawia siedzącego Mikołaja Kopernika z cyrklem w prawej dłoni i sferą armilarną w lewej dłoni. Pomnik możecie obejrzeć m.in. w trakcie naszego romantycznego spaceru po krakowskim przedmieściu.
Pierwotnie planowano, że pomnik będzie stał na wielkim globie ziemskim. Jednak ostatecznie z tego pomysłu zrezygnowano.
Pomnik nieprzypadkowo stanął przed pałacem Staszica, w którym mieściło się Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Stanisław Staszic doszedł do wniosku, że dobrze byłoby, aby przed jego pałacem stał pomnik osoby zasłużonej dla nauki.
Otoczenie pomnika zmieniało się z czasem.
W czasie okupacji niemieckiej, do 1942 roku, polski napis Mikołajowi Kopernikowi rodacy, był przykryty przez tablicę z napisem niemieckim „Dem Grossen Deutschen Astronomen”, co po polsku oznaczało Wielkiemu niemieckiemu astronomowi. 11 lutego 1942 roku Maciej Aleksy Dawidowski „Alek” z Organizacji Małego Sabotażu „Wawer” zdjął z pomnika tablicę z niemieckim napisem i ukrył ją w pobliskiej zaspie śniegu.
W 1944 roku, po powstaniu warszawskim, pomnik został mocno uszkodzony i prawdopodobnie jako przeznaczony na złom wywieziony z Warszawy. Tak wyglądał pusty monument. Po zakończeniu wojny odnaleziono go na złomowisku we wsi Hajduki Nyskie, skąd niezwłocznie, bez naprawy, przeniesiono go na poprzednie miejsce. Restauracja pomnika została wykonana w 1949 roku w warszawskiej odlewni Braci Łopieńskich.
W maju 2007 roku na placyku wokół pomnika Mikołaja Kopernika został umieszczony model Układu Słonecznego z dzieła Kopernika O obrotach sfer niebieskich.