Od biedy do dobrobytu James Allen

„Od biedy do dobrobytu” to książka Jamesa Allen stanowiąca rozwinięcie jego najbardziej znanej książki „Tak, jak myśli człowiek”. Autor ponownie opisuje, jak siła naszych myśli wpływa na nasze życie i pozwala nam na wyjście z biedy i osiągnięcie szczęścia, dobrobytu i mocy.